Certyfikaty kosmetyków ekologicznych

Certyfikaty kosmetyków ekologicznych

BDIH – „Kontrolierte Naturkosmetik”

Producenci, których kosmetyki oznaczone są znakiem „Kontrollierte Natur-Kosmetik” (kontrolowane kosmetyki naturalne), duży nacisk kładą na nowoczesną, naturalną i szczególnie delikatną pielęgnację.
Do produkcji tych kosmetyków używane są naturalne surowce, jak oleje roślinne, tłuszcze i wosk, ekstrakty ziołowe i wody kwiatowe, olejki eteryczne i sbstancje zapachowe z kontrolowanych upraw ekologicznych lub dzikich zbiorów.

Oto kryteria, jakimi kieruje się BDIH przy nadawaniu certyfikatu:

 • stosowanie roślinnych surowców z kontrolowanych upraw ekologicznych oraz certyfikowanych dzikich zbiorów
 • przez cały cykl produkcji nie będą wykonywane testy na zwierzętach
 • zakaz stosowania surowców pochodzących od martwych zwierząt (np. olej żółwi, olej z norki, tłuszcz z świstaka, kolagen zwierzęcy)
 • dozwolone jest stosowanie nieorganicznych soli (np. siarczan magnezu) i mineralnych surowców (np. chlorek sodu)
 • świadoma rezygnacja z organiczno-syntetycznych środków barwiących, syntetycznych substancji zapachowych, silikonów, parafiny i innych substancji uzyskiwanych przy destylacji ropy naftowej
 • ze względu na mikrobiologiczne bezpieczeństwo produktów, obok naturalnych konserwantów, dozwolone jest również stosowanie pewnych naturalnie identycznych konserwntów: kwas benzoesowy, kwas salicylowy i jego kwasy, kwas sorbinowy i jego sole, alkohol benzynowy. W deklaracji kosmetyku substancje te muszą być dodatkowo oznaczone: „Konserviert mit… [Name des Konservierungsstoffes]” („Konserwowane… [nazwa składnika]”)
 • w celu odkażenia surowców do produkcji kosmetyku, jak i produktu końcowego, rezygnacja z radioaktywnego naświetlania
 • stosowanie opakowań ekologicznych i łatwo ulegających rozkładowi
 • proces produkcji bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Producenci, których produkty kosmetyczne posiadają certyfikat BDIH:

 • Lavera – Lavere
 • Logona
 • Sante
 • Tautropfen
 • pełną lista producentów znajduje się na stronie internetowej BDIH

Wymagania Cosmébio: co gwarantuje to logo?
Na podstawie specyfikacji, jaka została złożony do Ministerstwa Przemysłu w 2002 r., Karta Cosmébio zapewnia przejrzystość w zakresie składników i procesów produkcyjnych wykorzystywanych w kosmetykach ekologicznych.
Zgodnie z tymi zasadami, produkty z logo BIO lub logo ECO zawierają głównie składniki naturalne i pochodzenia naturalnego. Cały skład produktu jest dokładnie kontrolowany wg ścisłych zasad:

 • produkt ekologiczny musi zawierać co najmniej 95% składników pochodzenia naturalnego, naturalnych lub z rolnictwa ekologicznego (we wszystkich przypadkach odsetek jest jeszcze większy niż 95%)

Karta Cosmebio zezwala na użycie w minimalnej ilości, znikomej, syntetycznych substancji, które nadal nie są dostępne w postaci naturalnej (składniki te muszą spełniać bardzo wąskie wymagania, tzw. listy pozytywnej, wykluczającej stosowanie PEG, silikonów, pochodnych przemysłu petrochemicznego… )

 • spośród surowców roślinnych, przynajmniej 95% musi mieć jakość biologiczną (pochodzić z upraw biologicznych)
 • zakaz stosowania syntetycznych zapachów lub barwników
 • wykluczenie konserwantów syntetycznych, takich jak paraben lub fenoksyetanol
 • bez substancji pochodzenia petrochemicznego (parafina, silikon, PEG)
 • bez substancji z roćlin genetycznie modyfikowanych
 • zabronione są obróbki jonizacyjne

Poszanowanie natury powinno być całkowite (poszanowanie naturalnej równowagi, żadnych testów na zwierzętach).
Procesy uzyskiwania nie mogą zanieczyszczać środowiska.
Opakowania muszą ulegać biodegradacji lub nadawać się do ponownego użytku (recyklingu).
Konsument musi uzyskać całkowitą i przejrzystą informację dotyczącą użytych składników i całości etapów produkcji aż do produktu finalnego. Procent składników naturalnych i procent składników bio jest jasno wskazany na wszystkich opakowaniach produktów certyfikowanych, noszących znaki BIO i ECO.

Kosmetyki, które posuadają certyfikat „COSMEBIO”:

 • Cattier
 • Laboratoires DERMATHERM
 • pełną lista producentów znajduje się na stronie internetowej COSMEBIO

Ecocert jest międzynarodowym, niezależnym stowarzyszeniem kontrolującym, działającym w zakresie ochrony środowiska. Jego główna siedziba znajduje się we Francji. Od 2002 roku ECOCERT zajmuje się kontrolowaniem jakości kosmetyków ekologicznych. Stworzyło do tego dwa określenia, o różnych kryteriach.

Znakiem „ekologiczne i biologiczne kosmetyki” mogą być oznakowane produkty, w których ilść stosowanych surowców pochodzenia naturalnego wynosi przynajmniej 95%, z których również przynajmniej 95% musi pochodzić z upraw biologicznych.
Określeniem „biologiczny kosmetyk” są opatrzone produkty, których surowce naturalne pochodzące z biologicznych upraw stanowią przanajmniej 50%. Pozostałe kryteria stosowane przy kontroli obu klas produktów:

 • zakaz stosowania surowców (roślinnych, jak i zwierzęcych) modyfikowanych genetycznie
 • surowce pochodzenia zwierzęcego uzyskiwane tylko ze zwierząt żywych (np.mleko, miód)
 • zakaz testowania produktu końcowego na zwierzętach
 • rezygnacja z syntetycznych substancji zapachowych i barwiących
 • zakaz stosowania sztucznych tłuszczy, olejów, silikonów, parafiny i innych substancji uzyskiwanych przy destylacji ropy naftowej
 • emulgatory PEG są zabronione
 • jako konserwanty dozwolone są m. in. następujące substancje: kwas benzoesowy, kwas mrówkowy, kwas sorbinowy, salicylowy i ich sole
 • w celu odkażenia surowców do produkcji kosmetyku, jak i produktu końcowego, rezygnacja z radioaktywnego naświetlania.

Ecocert nadała dotychczas certyfikat około 1100 kosmetyków pochodzących od 80 producentów, z czego większość pochodzi z Francji.

Kosmetyki, które posiadają certyfikat „ECOCERT”:

 • eco cosmetics
 • Argiletz Centifolia

DEMETER jest niemieckim stowarzyszeniem producentów ekologicznych działającym już od 1924 roku. Jako pierwsze ustanowiło wymagania wobec całego procesu produkcji żywności, a następnie także i kosmetyków naturalnych. Demeter jest znakiem firmowym dla produktów pochodzących z upraw biologiczno-dynamicznych. Tylko partnerzy, których produkcja jest surowo kontrolowana, mają pozwolenie na używanie znaku DEMETER. Związek DEMETER dokładnie sprawdza, czy dyrektywy z dużą konsekwenją przez nich wypracowane i nałożone na producentów, są przez nich w całym okresie produkcji (od uprawy, aż do przerobu składników) przestrzegane. Do tego dochodzi jeszcze coroczna kontrola państwowa przeprowdzona zgodnie u przepisami Uni Europejskiej dotyczącymi produktów ekologiczych.
Ale DEMETER stawia poprzeczkę dużo wyżej. Domaga się, oprócz rezygnacji z syntetycznych naworów i chemicznych środków ochrony roślin oraz sztucznych dodatków w przetwórstwie, celowego wspomagania procesów życiowych w ziemi i w pożywieniu. Rolnicy DEMETER są aktywnymi organizatorami wartościowej (lebenswert) przyszłości. Gwarantują oni żywność z charakterem, której typowy smak stanie się intensywnym i zdrowym przeżyciem.
Produkty DEMETER zostaną tylko wówczas dopuszczone do obiegu, jeżeli są naprawdę sensowne i wartościowe. Asortyment pożywienia z charakterem jest wielostrommy: od włoskiego makaronu, przez wegetariańskie mrożonki, produkty mleczne, wino, salami z barana, smarowidła do chleba, cała paleta pożywienia dla niemowląt, pikantne i słodkie chrupki, nagrodzane lody, wzmacniające mleko klaczy, aż do sucharów. Do tego dochodzą jeszcze wysokowartościowe i naturalne kosmetyki dla dużych i małych. I na sam koniec wymienić należy materiały z wełny i bawełny, które równieżposaiadają certyfikaty DEMETER.

Kosmetyki, które posiadają certyfikat „DEMETER”:

 • wiele produktów Tautropfen

W związku z tym, iż brakuje jednoznacznej regulacji prawnej definiującej pojęcie kosmetyku naturalnego i ekologicznego, bardzo często dochodzi do nadużyć i nadużywania nazwy kosmetyk naturalny dla produktów, które niewiele mają wspólnego z kosmetykiem naturalnym. Sytuacja taka stwarza problemy zarówno dla producentów prawdziwych kosmetyków naturalnych, stosujących się do kryteriów organizacji certyfikujących, jak i dla konsumentów, dla których granica między prawdziwym kosmetykiem naturalnym, a kosmetykiem konwencjonalnym staje się coraz bardziej niewyraźna i którzy dają się nabierać na określanie terminem kosmetyk naturalny czy ekologiczny produktów, które zawierają śladowe ilości składników naturalnych, a za to duże ilości składników chemicznych.

Aby przeciwdziałać temu zjawisku powstało Europejskie Ugrupowanie Interesów Producentów Kosmetyków Naturalnych i Organicznych NaTrue, które ma na celu ochronę najwyższych standardów dla kosmetyków naturalnych i ich składników.

Cele Organizacji:
• Określenie zasad tworzenia autentycznie naturalnych i organicznych kosmetyków
• Precyzyjne zdefiniowanie substancji naturalnych, identycznych z naturalnymi i niemal naturalnych możliwych do zastosowania w certyfikowanych kosmetykach
• Propagowanie wiedzy na temat wartości składników w kosmetykach naturalnych i ekologicznych oraz ich wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne
• Wpływ na producentów surowców kosmetycznych celem zabezpieczenia dostępności naturalnych substancji aktywnych klasy Premium
• Utworzenie międzynarodowego, w pełni przejrzystego oraz budzącego zaufanie konsumentów znaku certyfikowanych kosmetyków naturalnych i organicznych

Komtiet NaTrue wprowadził trzy poziomy certyfikacji kosmetyków naturalnych i organicznych oraz trzy znaki graficzne służące ich rozróżnieniu. Poziomy zostały oznaczone gwiazdkami, co sprawia, że są łatwe do rozpoznania przez klientów na całym świecie.

* Prawdziwe naturalne kosmetyki
Kosmetyki z jedną gwiazdką spełniają wszystkie podstawowe wymagania dla naturalnych składników (także BDIH). Kryteria określają również, które z procesów produkcji są zakazane, by zapewnić odpowiedni dla kosmetyków naturalnych dopuszczalny sposób produkcji. Z racji istnienia indywidualnych grup produktowych dokładna – minimalna i maksymalna ilość składników zawartych w produktach konkretnej grupy również jest ściśle określona. Na przykład kryteria, które stosuje się do mydeł różnią się od tych, które się stosuje się dla szamponów i kremów. Ten poziom ze swoimi kryteriami jest najbardziej zbliżony do kryteriów BDIH


** Naturalne kosmetyki z ekologicznymi składnikami
W kosmetykach z dwoma gwiazdkami 70% naturalnych składników pochodzenia roślinnego bądź zwierzęcego musi pochodzić z kontrolowanej ekologicznej produkcji bądź/i kontrolowanych „dzikich” zbiorów zgodnie z regulacjami EC Eco.


*** Ekologiczne kosmetyki naturalne
95% naturalnych składników pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego musi pochodzić z kontrolowanej ekologicznej produkcji – te produkty są prawdziwymi ekologicznymi kosmetykami. Tylko niektóre produkty spełniają te wymagania np. olejki do kąpieli.

Organiczne kosmetyki nie są jeszcze objęte takimi regulacjami prawnymi jak organiczna żywność. Często prowadzi to do nadużyć i niektórzy producenci reklamują swoje produkty jako organiczne, naturalne bio lub Eko, a tak naprawdę dany produkt może zawierać tylko niewielką ilość składników organicznych i naturalnych, podczas gdy cała reszta składu to czysta chemia. Jest to tylko chwyt marketingowy.

Certyfikat organiczności Soil Association gwarantuje, że produkt:
– zawiera maksymalną możliwą ilość składników organicznych
– jest organiczny w 95% lub, jeśli nie ma wystarczającej ilości składników organicznych, jest organiczny w przynajmniej 70% i ma opis „ze składnikami organicznymi”
– składniki nie są modyfikowane genetycznie
– jest biodegradowalny i przyjazny dla środowiska
– jest WOLNY OD składników znanych jako potencjalnie toksyczne dla ludzi lub środowiska (m.in. parabeny, produkty petrochemiczne, sztuczne aromaty, detergenty – SLS, glikole, DEA, MEA, TEA, triclosan itp.

Znak Vegan Society (Towarzystwo Vegańskie) noszą produkty, które spełniają szereg standardów skupionych wokół idei – wolne od składników pochodzących ze zwierząt w najszerszym rozumieniu tego słowa i nie testowane na zwierzętach. Dotyczy to samego produktu jak i wszystkich składników użytych do jego produkcji. Nie może być również mowy o użyciu do produkcji jakichkolwiek modyfikowanych genów zwierząt.

Powiązane artykuły

skóra delikatna
Kosmetyki Ochrona skóry

Pielęgnacja dla skóry delikatnej – jakich kosmetyków używać?

Odpowiednia pielęgnacja skóry jest bardzo ważna, dlatego też warto stosować takie kosmetyki, które pomogą w tym, aby cera była cały czas dobrze nawilżona i zdrowa. Należy też pamiętać, że są różne rodzaje cery, przez co można dobrać tak kosmetyki, aby one znakomicie działały na dany rodzaj skóry. Do tego rodzaju skóry dobrze jest przede wszystkim […]

Czytaj więcej
kosmetyki naturalne
Kosmetyki

Dlaczego warto stosować kosmetyki naturalne?

Życie w środowisku, coraz bardziej zanieczyszczonym przez spaliny, kwaśne deszcze, sadzę kurz, promieniowanie słoneczne wpływa szkodliwie na naszą skórę, powodując iż wymaga ona szczególnej pielęgnacji. Odpowiedni tryb życia oraz stosowanie naturalnych kosmetyków zadba o dobrą kondycję naszej skóry w każdym wieku. Kosmetyki naturalne z zawartością czystych ekstraktów ziołowych, czystych witamin i olejków eterycznych wspomagają skórę […]

Czytaj więcej
niebezpieczne składniki w kosmetykach
Kosmetyki Aktualności

Niebezpieczne składniki w kosmetykach

Kosmetyki powszechnie dostępne w sklepach czy drogeriach najczęściej opakowane są w piękne i kuszące swą „naturalnością” flakony, tuby, słoiczki. Często jednak kolory i wzory tych opakowań przysłaniają najważniejsze i najistotniejsze informacje wypisane mikroczcionką z tyłu opakowania. Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że wiele składników stosowanych powszechnie w kosmetykach ma bardzo szkodliwy wpływ nie […]

Czytaj więcej